Totaalsloop, Hoofddorp

In Hoofddorp, het bruisende hart van de Haarlemmermeer, heeft ons zusterbedrijf KJELD Sloop & Asbest de totaalsloop van een voormalige Kwikfit-locatie en ontmanteld tankstation voor haar rekening genomen. Voor deze locatie aan de Hoofdweg 662 is namelijk een plan ingediend voor de bouw van 24 woningen.


Nadat door KJELD alle asbesthoudende materialen zijn gesaneerd, hebben zij een start gemaakt met de sloop. Naast het gebouw van Kwikfit en het tankstation, hebben zij ook een dokterswoning en diverse schuren gesloopt.

Na deze sloopwerkzaamheden zijn wij in actie gekomen met de uitvoering van een bodemsanering en vervolgens hebben wij het terrein heirijp voor de nieuwbouw gemaakt. Alle werkzaamheden hebben wij in opdracht van Thunnissen Ontwikkeling B.V. uitgevoerd.

Locatie

  • Hoofddorp

Werkzaamheden

  • Bodemsanering