Combiwerk Westuinweg, Scheveningen

Een mooi combinatiewerk van KJELD en WELD aan de Westduinweg bij de Scheveningse Haven!

Eerst heeft KJELD het aanwezige groen, de verharding en de supermarkt gesloopt. Om vervolgens een door WELD uitgedacht plan met berlinnerwand te realiseren met de vrijgekomen stalen binten en hout vanuit de sloop. De stalen profielen hadden een vereiste lengte tot 10mtr om de kelder van 4,0mtr diep te kunnen graven. Hiervoor is op locatie speciaal een lasplaats ingericht om deze op maat te maken en vervolgens ook aan te brengen. Ook het toegepaste hout is geheel afkomstig vanuit de sloopprojecten, waar het nu als grondkering een nieuwe functie krijgt.

Op deze locatie hebben we ook nog verschillende asbestsaneringen uitgevoerd, die niet waren voorzien. Door alles in eigen beheer te realiseren, kunnen we snel schakelen waardoor geen vertraging op wordt gelopen.

In de komende periode wordt de betonkelder geplaatst. Deze vullen we aan en aansluitend verwijderen we de tijdelijke grondkering. Zodra de bovenbouw van de supermarkt staat, realiseren we ook nog de terreininrichting.

Locatie

  • Scheveningen

Werkzaamheden

  • Grondwerk
  • Damwanden