Combiwerk, Hoofddorp

Na de sloopwerkzaamheden door ons zusterbedrijf KJELD Sloop & Asbest was het voor ons tijd om in actie te komen en zijn we gestart met de bodemsanering. Op de locatie van dit voormalige tankstation zaten verschillende verontreinigingen tot 4 m – maaiveld. In totaal is er ruim 3000 m3 vervuilde grond afgevoerd om deze grond geschikt te maken voor de nieuwbouw.

Nadat alle vervuilde grond was afgevoerd, is alles weer aangevuld en bouwrijp gemaakt voor de heistelling. Aangezien de grondwaterverontreiniging nog dieper zat dan 4 meter, zijn voor de toekomstige warmtebronnen voor de woningen diverse casings tot 8 meter diep geplaatst. Deze zijn leeggeboord en gevuld met schoon zand, zodat de bronnen geen last ondervinden van het vervuilde grondwater. Een geweldige combinatieklus in nauwe samenwerking met Thunnissen Ontwikkeling B.V.

Locatie

  • Hoofddorp

Werkzaamheden

  • Bodemsanering
  • Grondwerk