Grondwerk, Schiedam

Onlangs hebben wij voor het bouwbedrijf De Vries en Verburg een bedrijventerrein aan de Havenstraat 1 in Schiedam bouwrijp gemaakt. Op deze locatie is een vervallen kantoorgebouw gesloopt en op de kavel wordt een spiksplinternieuw bedrijfsgebouw ontwikkeld.

Ter plaatse hebben wij de vervuilde ondergrond plaatselijk gesaneerd. En vooraf de verdiepte rioolsleuven en betonpoeren (fundering) ontgraven. Hierna hebben we een schone laag menggranulaat aangebracht. Uiteindelijk gaat hier een betonvloer overheen, waarmee een duurzame verharding wordt gerealiseerd.

Tijdens de werkzaamheden bleek de aanwezige keerwand langs het water in een slechtere staat dan verwacht. Maar door snel te schakelen, hebben we deze direct kunnen vervangen. Ook al was dit voor ons team nog best een flinke uitdaging. Dit vanwege de eb en vloed waar rekening mee moest worden gehouden.

Inmiddels zijn de nieuwe funderingen gestort en rond de bouwvak wordt het buitenterrein gerealiseerd.

Locatie

  • Schiedam

Werkzaamheden

  • Grondwerk