Christelijk Lyceum Delft

Voor het project Christelijk Lyceum in Delft heeft WELD Infra & Milieu diverse werkzaamheden uitgevoerd, met in totaal een doorlooptijd van ongeveer 1,5 jaar. We zijn begonnen met de sloop en bodemsanering van de voormalige gemeentewerf. Aansluitend is de bouwplaats en tijdelijke terreininrichting gerealiseerd voor de nieuwbouw.

De afbouwfase bestond uit de aanleg van een aquaflow waterberging systeem en de aanleg van overige riolering. Ook hebben we de verharding en overige terreininrichting gerealiseerd.

Tot slot is door ons het buitenterrein (ca. 3.500m2) ingericht, bestaande uit een ondergrondse waterberging, riolering, terreinverharding en terreininrichting zoals de fietsenstalling, parkbanken en de buitenverlichting.

Locatie

  • Delft

Werkzaamheden

  • Bodemsanering
  • Grondwerk