Voorman bodemsanering

Bij WELD Infra & Milieu werkt een gedreven en enthousiast team dagelijks aan uiteenlopende projecten in de grond- weg- en waterbouw. Onze organisatie kenmerkt zich door korte lijnen, waarbinnen snel kan worden geschakeld. Of het nu gaat om sloopwerk, bodemsaneringen, het woon- en bouwrijp maken van terreinen, het realiseren van waterbouwkundige werken, het aanbrengen van riolering of damwanden. Bij WELD draaien wij onze handen er niet voor om! Ter versterking van ons team zijn wij momenteel op zoek naar een Voorman bodemsanering.

 

In deze afwisselende functie zie je er gedurende de totale uitvoering van het project op toe dat de werkwijzen volgens de wettelijke veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften worden uitgevoerd.

Functie-eisen

 • Bij calamiteiten de noodzakelijke maatregelen treffen
 • Aan medewerkers instructies/informatie op gebied van Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu maatregelen op het werk verstrekken
 • Begeleiden van nieuw (ingehuurd) personeel
 • Leidinggeven/begeleiden uitvoerend personeel

Naast de uitvoering van bovengenoemde taken neem je zelf ook actief deel aan het verrichten van de werkzaamheden. Je start het werk op, geeft mondelinge werkinstructies aan de uitvoerenden en regelt de contacten met de opdrachtgever en derden. Ook zorg je voor de oplevering van het project en na afloop voor de nazorg.

Verantwoordelijkheden

 • Bewaking en controle van procedures/werkzaamheden die niet aan de eisen voldoen, totdat de tekortkomingen of onveilige situaties zijn verholpen
 • Een correcte uitvoering van de toegewezen taken
 • Het geven van instructies bij werkzaamheden met een hoog risico en hier tevens zelf bij aanwezig zijn
 • Zorgen voor je eigen veiligheid en die van medewerkers en derden die door jouw handelen in gevaar zouden kunnen komen
 • De directe uitvoering van de werkzaamheden op basis van de wettelijke kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften gedurende het hele project
 • Werken met in goede staat verkerend materiaal en materieel
 • Beheersing van de werkmap en het registreren van de daarbij van toepassing zijnde afwijkingen en beheersmaatregelen
 • Controle van materieel en materiaal op de werklocatie
 • Up-to-date houden van de werkmap
 • Instructies geven op het gebied van kwaliteit, milieu- en arbeidsomstandigheden
 • Altijd voldoen aan de richtlijnen en procedures, zoals die vermeld staan in het Kwaliteitshandboek
 • Verstrekken van en toezichthouden op een juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen, machines en voorzieningen
 • Rapporteren aan de projectleider en / of KAM-coördinator bij:
 • (Bijna) ongevallen en incidenten;
 • Suggesties m.b.t. milieu- en arbeidsomstandigheden
 • Op- en aanmerkingen op het gebied van milieu- en arbeidsomstandigheden door de
 • Arbeidsinspectie of andere overheidsinstanties
 • Contact met de opdrachtgever en derden op de werkplek
 • Naleving van het Kwaliteits-, Arbo- en Milieubeleid
 • Verantwoording afdragen aan de Projectleider

Ben jij de geschikte kandidaat voor deze functie?
Solliciteer direct!